Συντήρηση

Ειδικευόμαστε στη συντήρηση παλιών εικόνων και τοιχογραφιών σε Ιερούς Ναούς και εφαρμόζουμε μια τεχνική χρυσώματος ξυλόγλυπτων αντικειμένων σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Έργα:
| Εγγραφές 7 έως 10 από 10 | « Προηγούμενη 12